31.05.10 r Wyprawa na Bagna Biebrzańskie – ostatnie 3 miejsca