Kampire Dior 2007Pakistan

Kampire Dior 2007 Pakistan

"Kampire Dior 2007 Pakistan" table of contents

 1. Kampire Dior 2007 Pakistan
 2. Uczestnicy
 3. Sponsorzy

KARAKORUM ZACHODNIE: KAMPIRE DIOR

Góry usytuowane na obszarze wyżynno-wysokogórskiego w Centralnej Azji, należą do najbardziej zlodowaconego terenu strefy podzwrotnikowej naszej planety.

Obejmuje on teren ograniczony dolinami rzek: Hunza od wschodu, Ishkuman i Karambar od zachodu oraz Gilgit od południa i Chapursan od północy. Od południa i zachodu sasiaduje z górami zaliczającymi do Hindukuszu a od północy z Pamirem.

Patrząc na mapy spotykamy się z różnymi nazwami w tym rejonie: Batura Group, Yashkuk Group, Atabad Group, Lughar Group. Jednak nie są one związane z żadnym usystematyzowanym podziałem regionalnym. Na mapie orograficznej Karakoram 1:250 000 Karakorum Zachodnie podzielone zostało na trzy grupy górskie: Lupghar Mountain i Batura Mustagh oraz Naltar Mountains. Koniec XX wieku był dla Karakorum kolejnym krokiem na przód w dziedzinie eksploracji.

W „Study of Karakoram & Hindu-Ksz Mountains” autorstwa Tsuneo Miyamori i Sadao Karibe wprowadzony został podział na więcej grup górskich przedstawionych w tabelce:

Nazwa Jednostki regionalnej
I Karakoram
II Great Karakoram Lesser Karakoram
III Batura Muztagh Lupghar Group
IV
 1. Naltar Group
 2. Purian Sar Group
 3. Koz Group
 4. Yashkuk Group
 5. Kampire Dior Group
 6. Kuk Group
 7. Batura Group
 8. Passu Group
 9. Atabad Group

Krajobraz Karakorum charakteryzuje się głęboko wciętymi dolinami z nisko położonym dnem n.p.m. Na łączeniu rzeki Hunzy z rzeką Gilgit wysokośc wynosi 1450m n.p.m. a najwyższe szczyty przekraczają 7700m. Grupa górska licząca 100 km długości łączy przeł rzeki Hunza z przełączą Khora Bhurt (4661, 4630m) uważaną obecnie za wschodnie ograniczenie Hindukuszu.. Przypisano mu nazwę Batura Muztagh która pochodzi od największego lodowca spływającego wzdłuż grzbietu po jego PN-wschodniej stronie. Najwyższe jego wzniesienie to szczyty Batura I do IV pod wspólną nazwa Batura Wall.

W środku grzbietu wznosi się Kampire Dior (7168m), z którego odbiega ku południowi rozgałęziona grań łącząca z obszarem Naltar Mountains. W kierunku Północno-wschodnim poprzez wysokie szczyty grań łączy się z Lupghar Mountains.

Największym lodowcem rejony jest wyżej wspomniany Batura Glacjer poprzez niektórych traktowany jako „lodowiec dolinny złożony” zasilany z pól firnowych oraz lawin spadających ze stromych otaczających go stoków. Obecnie cześć powierzchni jęzorów lodowcowych zajmuje strefa glaciablacyjna z jeziorkami i usypiskami gruzu w formie kopców, wałów lodowo- morenowych. Świadczy to o małych opadach śniegu i intensywnym zanikaniu zlodowacenia.
Występuje tu klimat strefy suchej z mała ilością opadów i wielkimi skokami temperatury w ciągu dnia oraz przy załamaniu pogody. Do południowej strony gór dociera w lecie wilgotne powietrze monsunowe a w zimie bywają dość obfite opady śniegu.

Opracowanie na podstawie tekstu „Karakorum Zachodnie” – Jerzy Wala

Kapmire Dior 7168m n.p.m. rozdziela górne piętra lodowców Batura Glacier po wschodniej i Karambar Glacier po zachodniej. Dodając że ze szczytu rozchodzą się ważne granie ku południowi i północy, trzeba uznać Kampire Dior za centralny punkt w całym, Karakorum Zachodnim. Jest on najwcześniej zdobytym tu siedmiotysięcznikiem, bo już w 1975 roku. Wejście dokonane zostało z Lodowca Karambar i nie zostało dotąd powtórzone.

Nazwa: Kampire Dior
Wysokosć: 7168 m
Kraj: Pakistan
Góry: Karakorum zachodnie, Batura Muztagh
Pierwsze wejście: 14.06.1975 r. wyprawa japońska

"Kampire Dior 2007 Pakistan" table of contents

 1. Kampire Dior 2007 Pakistan
 2. Uczestnicy
 3. Sponsorzy