Wykłady i warsztaty Rafała Króla na Krakowskim Festiwalu Górskim w Krakowie 10-11 grudnia 2022!