Rafał Król na 32 OSOTT (6-8 listopada w Rzeszowie)