Ekspedycja Andyjska w majowym magazynie GÓRYNevado Ojos del Salado