Wyznaczamy Standardy Bezpieczeństwa !

Wyznaczamy Standardy Bezpieczeństwa !

Bardzo miło jest mi poinformować, że jako pierwsza osoba w Polsce zarejestrowałem PLB ( Personal Locator Beacon ) tzw radioboję personalną  działającą w Światowym Systemie Ratownictwa Cospas-Sarsat. W razie wypadku, po włączeniu boi wszystkie służby ratownicze świata zostają poinformowane o wypadku i błyskawicznie organizują akcję ratowniczą. Sygnał boi jest wychytywany przez system satelitów. Do tej pory jedynie statki morskie i samoloty mogły rejestrować w naszym kraju boje ratownicze, dla osób ( np. polarników ) było to niemożliwe. Wypada dodać, że zwykłe boje podają pozycję z dokładnością do 2 km, natomiast model który zarejestrowałem posiada wbudowany GPS i podaje pozycję z dokładnością do kilku metrów. Dla poprawienia bezpieczeństwa i komunikacji na ekspedycjach używam telefonu satelitarnego i zasilania ze specjalistycznych ogniw słonecznych. Dzięki kombinacji tych rozwiązań uzyskałem najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Podjąłem też współpracę z Departamentem Żeglugi Powietrznej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego mającą na celu pomoc wszystkim osobom które zamierzają wdrażać radioboje personalne. Zamierzam na bieżąco koordynować wszystkie organizowane ekspedycje z  Wydziałem Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w celu podniesienia bezpieczeństwa. Będziemy informować o systemie Beacon Locator

Rafał Król