Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować następującym osobom i firmom które w istotny sposób przyczynili do sukcesu wyprawy:Kasi i Michałowi Jaworskim za przyjaźń, gościnę i ogromne wsparcie; firmie Predman dystrybutorowi napojów izotonicznych Maxim , firmie Marabut za płachty biwakowe „Tarp”, Sklepowi Podróżnika a szczególnie Panom Grzegorzowi Klochowiczowi i Łukaszowi Pejasowi za wszelką pomoc i sprzęt, firmie Robert’s Outdoor Equipment za odzież i śpiwory puchowe, wszystkim uczestnikom wyprawy Hani Kaczmarek , Izie Hudziak, Wojtkowi Frysztackiemu, Łukaszowi Laskowi, Piotrowi (Paszczakowi) Chudobie, Przemkowi Rybińskiemu, Marcinowi Madejowi i Michałowi Śliwoniowi za wspólną pracę na rzecz sukcesu wyprawy, a ich rodzinom za zaufanie i wyrozumiałość.

Rafał Król

"Ararat, Erciyes 2007 Turcja " table of contents

  1. Ararat, Erciyes 2007 Turcja
  2. Relacja
  3. Pogoda
  4. Sprzęt
  5. Zdjęcia
  6. Ważne informacje
  7. Arka Noego
  8. Podziękowania