23.07.2014 r Kurs Turystyki Wysokogórskiej w Tatrach (22-28 września)